Manufacturer of power cables for electrical submersible pump systems

Ochrana osobných údajov

Základné údaje:

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno : ZTS-KABEL, s. r. o.
Sídlo : Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom 018 41
IČO: 36 299 626

Zodpovedná osoba: osobneudaje@zts.borets.com

 

Povinné informovanie dotknutých osôb

A. Všeobecná časť

B. Osobitná časť